Bizi arayin:  +373 (60) 797245 +373 (60) 797245 +373 (60) 797245 Bize e-posta gönderin:  info@abroadu.com
ENG TRK

Neden Moldova'da Öğrenim

Moldova'da öğrenim zamanı

Abroadu Eğitim Merkezi Moldova'daki üniversitelerde eğitim görmek isteyen yabancı öğrenciler için tam destek sunmakta olan tek programdır. Bu üstün destek şunları içerir: dokümanların çevrilmesi, başvuru dosyasının hazırlanması, üniversitelerle yazışmalar, davet mektubu ve vize desteğinin sağlanması, havaalanından alma, yurt rezervasyonu, sağlık sigortası rezervasyonu, oturum izni desteği, ücretsiz telefon kartı ve diğer zorunlu hizmetler.


Moldova'nın Avantajları

  • Moldova'da ulusal yüksek öğrenim sisteminin öncelikleri, Bologna değerleri ile tam uyum içerisindedir. Bu bağlamda, son yıllar boyunca, ülkeyi Avrupa Yüksek Öğrenim Alanına entegre etmek adına çeşitli pozitif değişiklikler meydana gelmiştir.
  • -Tüm alanlar Avrupa transfer edilebilir kredi sistemi (ECTS)’ne göre düzenlenmiştir. ECTS Sistemi, öğrencilerin Avrupa Alanı içerisinde hareket kabiliyetini ve üniversite diplomalarının tanınırlığını artırmaktadır.
  • Kalite güvence birimleri, Moldova'daki her bir yüksek öğrenim kurumu dahilinde oluşturulmuş haldedir;
  • Moldova'nın ekonomik, kültürel ve sosyal yaşamındaki hızlanan pozitif değişimler, yüksek öğrenime yabancı öğrenciler tarafından artan seviyede talebi de beraberinde getirmiştir;
  • Uygun fiyatlı ve yüksek kaliteli yüksek öğrenim, Moldova'yı öğrenim ve yaşama için yüksek avantajlı bir ülke haline getirmektedir;
  • Moldova Milli Eğitim Bakanlığı'nın Türkiye, İsrail ve diğer başka ülkelerle karşılıklı yüksek öğrenim tanıma üzerinde anlaşmaları vardır.

Yüksek öğrenim seviyesinde, aşağıdaki tiplerde eğitimler sağlanmaktadır:

  • Birinci öğretim öğrencileri için: Lisans (Licenţă), Tıp/Eczacılık alanlarında Diploma;
  • İkinci öğretim öğrencileri için: Akademik/Profesyonel Master (Master).

Doktora seviyesi öğrenim, lisans üstü eğitim anlamına gelir ve aşağıdaki dereceleri kapsar: PhD (Doctor), Bilim Doktoru (Doctor Habilitat).


Kurumlarda lisanslama, kalite güvence ve akreditasyon

Eğitim kurumları için lisans verip vermeme işlemleri Eğitim Bakanlığı'nın Lisanslama Kurulu tarafından gerçekleştirilir. Lisansı iptal edilen herhangi bir kurumun tekrar yeni bir lisansa başvurması işlemi için, lisans iptal işlemi sonrasında üç yıl geçmiş olması şarttır.

Devlet ve özel eğitim kurumları, şu iki adımı içeren zorunlu akreditasyona tabidir:

  • Lisanslama: eğitimsel süreç organize etme ve uygulama hakkının verilmesi;
  • Akreditasyon: yasalarca verilen tüm hakların verilmesi

Bir yüksek öğrenim kurumunun akreditasyonu, ilk yeterlilik derecesinin verilmesinden sonra istenir. Özel eğitim kurumlarının akreditasyonunda temel kriterler, öğrenim kadrosu, öğrenim programlarının içeriği ve kurumun teknik-malzeme yeterliliğidir. Akreditasyon için ulusal zorunluluk, bir yüksek öğrenim kurumunun en az %60 seviyesinde tam zamanlı çalışan personele sahip olmasıdır.

http://eacea.ec.europa.eu/tempus/participating_countries/overview/moldova_tempus_country_fiche_final.pdf www.edu.gov.md

Hemen Başvur